Pożyczka:

Najkorzystniejszą formą finansowania sektora medycznego jest finansowanie, w którym występuje jak najmniejszy podatek VAT. Idealnym rozwiązaniem jest finansowanie, w którym występuje taki sam podatek VAT jaki obowiązuje na urządzenie medyczne. Takim właśnie produktem dedykowanym i stworzonym specjalnie dla prywatnych praktyk lekarskich oraz przychodni medycznych jest POŻYCZKA.

Oferowana przez nas pożyczka to typowa umowa na mocy prawa cywilnego, w której Pożyczkodawca zobowiązuje się oddać do dyspozycji Klienta określoną kwotę pieniędzy przeznaczoną na zakup urządzeń medycznych lub niezbędnego wyposażenia, na wskazany w umowie okres czasu. Klient zobowiązany jest, po dokonaniu wskazanego w umowie zabezpieczenia, do terminowego spłacania w ratach otrzymanego kapitału wraz z umówionymi odsetkami.

Cechy pożyczki:
- brak podwyższonego podatku VAT,
- brak opłaty wstępnej: finansowanie nawet 100% wartości inwestycji,
- brak dodatkowych opłat takich jak opłaty manipulacyjne, prowizje, ubezpieczenia spłaty zobowiązania,
- okres finansowania od 12 do 72 miesięcy,
- brak wartości wykupu na koniec trwania umowy - po spłacie zobowiązania urządzenie automatycznie przechodzi na własność pożyczkobiorcy,
- możliwość sfinansowania urządzeń o różnych stawkach VAT-u na jednej umowie np. unit + końcówki + myjka + aparat foto + komputer + meble + sprzęt IT + oprogramowanie itp
- oszczędność podatkowa: możliwość jednorazowego odpisu amortyzacyjnego oraz części odsetkowej od każdej płaconej raty pożyczki,