Leasing operacyjny:

Leasing operacyjny to najpopularniejsza w Polsce forma leasingu jednak bardzo rzadko stosowany w finansowaniu medycyny. Jego atrakcyjność dla przedsiębiorców wynika z możliwości obniżenia kwoty podlegającej opodatkowaniu. Wszystkie opłaty leasingowe są wliczane do kosztów uzyskania przychodu. W finansowaniu urządzeń medycznych leasing operacyjny nie odgrywa jednak większej roli gdyż jest on usługą w rozumieniu ustawy o VAT i podatku akcyzowym. Oznacza to, że każda rata leasingu obciążona jest stawką VAT w wysokości 23% czyli znacznie wyższą niż ta jaka obowiązuje na urządzenia medyczne (8%). Dla podmiotów ustawowo zwolnionych z podatku VAT podwyższenie stawki VAT z 8 na 23% nie jest zachętą do korzystania z tej formy finansowania.